CDbl-funktion

Konverterer et vilkårligt numerisk udtryk eller strengudtryk til typen double.

Syntaks:


CDbl (Udtryk som Variant) som Double

Returværdi:

Double

Parametre:

Expression: Any string or numeric expression that you want to convert. To convert a string expression, the number must be entered as normal text using the default number format of your LibreOffice locale settings. For instance, the number must be entered using a dot "." as the decimal point and a comma "," as the thousands separator (for instance 123,456.78) for the English locale setting.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Numeric expressions are displayed according to LibreOffice locale settings:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234.5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234.567749023

  MsgBox CDbl(udtryk := 5678.1234) ' 5678.1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(udtryk := 5678.1234) ' 5678.123535156
End Sub

Støt os venligst!