CDbl-funktion

Konverterer et vilkårligt numerisk udtryk eller strengudtryk til typen double.

Syntaks


CDbl (udtryk)

Returværdi

Double

Parametre:

Expression: Vilkårligt streng- eller numerisk udtryk, som du vil konvertere. For at konvertere et strengudtryk, skal tallet indtastes som normal tekst ("123.5") vedhjælp af standard talformatet i dit operativsystem.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Støt os venligst!