CDate-funktion

Konverterer et vilkårligt streng- eller numerisk udtryk til en datoværdi.

Syntaks:


CDate (udtryk)

Returværdi:

Date

Parametre:

Expression: VilkĂĄrligt streng- eller numerisk udtryk, som du vil konvertere.

Når du konverterer et streng-udtryk, skal dato og klokkeslæt indtastes enten i et af de accepterede dato-mønstre, der er defineret til din lokaliseringsindstilling (se ▸ Sprogindstillinger ▸ Sprog) eller i ISO datoformat (for tiden accepteres udelukkende ISO-formatet med bindestreger som "2012-12-31"). I numeriske udtryk, repræsenterer værdier til venstre for decimaltegnet datoen, begyndende fra 311. december 1899. Værdier til højre for decimaltegnet repæsenterer klokkeslættet.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


  Sub ExampleCDate
      MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00
      MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24
  End Sub

Støt os venligst!