CDate-funktion

Konverterer et vilkårligt streng- eller numerisk udtryk til en datoværdi.

Syntaks:


CDate (Expression)

Returværdi:

Dato

Parametre:

Expression: VilkĂĄrligt streng- eller numerisk udtryk, som du vil konvertere.

Når du konverterer et strengudtryk skal dato og tid indtastes enten i et af de accepterede datomønstre, der er defineret til din lokaliseringsindstilling (se - Sprogindstillinger - Sprog eller i ISO-datoformat (for tiden accepteres kun ISO-formatet med bindestreger, for eksempel "2012-12-31"). I numeriske udtryk repræsenterer værdier til venstre for decimaltegnet datoen, begyndende fra 31. december 1899. Værdier til højre for decimaltegnet repræsenterer klokkeslættet.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleCDate
    MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00
    MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24
End Sub

Støt os venligst!