CBool (funktion)

Konverterer et udtryk eller et sæt udtryk til et boolsk. Et udtryk er sammensat af strenge, tal og operatorer. Sammenligning, logiske eller matematiske operatorer er tilladt i udtryk.

Syntaks:


 CBool (expression As Variant) As Boolean

expression kan være et eller et sæt kombinerede udtryk.

Returværdi:

Boolsk

Parametre:

Udtryk: Et logisk udtryk, en matematisk formel, et numerisk udtryk eller et sæt udtryk kombineret med operatorer. Under udtryksevalueringen har logiske operatorer forrang over sammenligningsoperatorer, som i sin tur har forrang over matematiske operatorer.

Expression (udtrykket) kan være et tal eller en matematiske formel. Når det er lig med 0, returneres False (falsk), ellers returneres True (sand).

Flere udtryk såsom expr1 [[{operator] expr2]..] kan kombineres. expr1 og expr2 kan være enhver streng eller numeriske udtryk, du vil evaluere.CBool kombinerer udtrykkene eller returnerer enten True (sand) eller False (falsk). operator kan være en matematisk operator, logisk operator eller en en sammenligningsoperator.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

I de følgende eksempler evaluerer funktionen CBool et logisk udtryk, en matematisk formel og den værdi, der er returneret af funktionen Instr. Funktionen tjekker, om tegnet "a" findes i den sætning, brugeren skrev.


Sub ExampleCBool
  Print CBool( 1>2 Xor 44 ) ' beregnes som True (sand)
  Print CBool( expression := 15 /2 -7.5 ) ' viser False (falsk), da udtrykket er lig med 0
  txt = InputBox("Skriv venligst en kort sætning:")
  ' Prøv, om tegnet "a" forekommer i sætningen.
  REM I stedet for kommandolinjen
  ' If Instr(Input, "a")<>0 Then...
  REM CBool funktionen bliver anvendt som følger:
  If CBool(Instr(txt, "a")) Then
    MsgBox "Tegnet »a« forekommer i den sætning, du tastede!"
  EndIf
End Sub

Støt os venligst!