CBool-funktion

Konverterer en strengsammenligning eller numerisk sammenligning til et logisk udtryk, eller konverterer et enkelt numerisk udtryk til et logisk udtryk.

Syntaks:


CBool (Udtryk1 {= | <> | < | > | <= | >=} Udtryk2) eller CBool (Tal)

Returværdi:

Bool

Parametre:

Udtryk1, Udtryk2: VilkĂĄrlige streng- eller numeriske udtryk, som du vil sammenligne. Hvis udtrykkene er ens, returnerer funktionen CBool True, ellers False.

Tal: Ethvert numerisk udtryk, som du vil konvertere. Hvis udtrykket er lig med 0, returneres False, ellers Sand.

Det følgende eksempel bruger funktionen CBool til at vurdere den værdi, der bliver returneret af funktionen Instr. Funktionen kontrollerer om ordet "og" findes i sætningen som blev indtastet af brugeren.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sTekst = InputBox("Indtast en kort sætning:")
  REM Undersøg om ordet »og« findes i sætningen.
  REM I stedet for kommandolinjen
  REM If Instr(Input "og")<>0 Then...
  REM CBool funktionen bliver anvendt som følger:
  If CBool(Instr(sTekst, "og")) Then
    MsgBox "ordet »og« findes i sætningen du indtastede!"
  EndIf
End Sub

Støt os venligst!