CVar-funktion

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et variantudtryk.

Syntaks:


CVar(Udtryk)

Returværdi:

Variant.

Parameter:

Udtryk: Vilkårlig streng eller numerisk udtryk, som du vil konvertere.

Støt os venligst!