CDec-funktion

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et decimaludtryk.

Syntaks:


CDec(Udtryk)

Returværdi:

Decimaltal.

Parameter:

Udtryk: Vilkårlig streng eller numerisk udtryk, som du vil konvertere.

Støt os venligst!