CCur (funktion)

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et valutaudtryk. Lokalitetsindstillingerne bruges til decimalseparatorer og valutasymboler.

Syntaks:


CCur(Udtryk som variant) som Valuta

Returværdi:

Valuta

Parametre:

Udtryk: Enhver streng eller et numerisk udtryk, som du vil konvertere til et tal.
CCur(EMPTY) returnerer 0.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

6 Overløb

Eksempel:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Støt os venligst!