CCur-funktion

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et valutaudtryk. Lokalitetsindstillingerne bruges til decimalseparatorer og valutasymboler.

Syntaks:


CCur(Udtryk)

Returværdi:

Valuta

Parameter:

Udtryk: Vilkårlig streng eller numerisk udtryk, som du vil konvertere.

Støt os venligst!