Variable

De f√łlgende s√¶tninger og funktioner er til arbejdet med variable. Du kan bruge disse funktioner til at erkl√¶re eller definere variable, konvertere variable fra en type til en anden, eller bestemme variabeltypen.

CCur (funktion)

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et valutaudtryk. Lokalitetsindstillingerne bruges til decimalseparatorer og valutasymboler.

CBool (funktion)

Konverterer et udtryk eller et sæt udtryk til et boolsk. Et udtryk er sammensat af strenge, tal og operatorer. Sammenligning, logiske eller matematiske operatorer er tilladt i udtryk.

CDate-funktion

Konverterer et vilkårligt streng- eller numerisk udtryk til en datoværdi.

CDec-funktion

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et decimaludtryk.

CDbl-funktion

Konverterer et vilkårligt numerisk udtryk eller strengudtryk til typen double.

CInt-funktion

Konverterer ethvert streng- eller ethvert numerisk udtryk til et heltal.

CLng-funktion

Konverterer ethvert streng- eller ethvert numerisk udtryk til et stort heltal.

Const Statement

Definerer en eller flere indentifikatorer som konstanter.

CSng-funktion

Konverterer ethvert streng- eller ethvert numerisk udtryk til datatypen Single.

CStr-funktion

Konverterer et vilkårligt numerisk udtryk til et strengudtryk.

CVar-funktion

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et variantudtryk.

'CVErr (funktion)

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et variant udtryk af undertypen "Fejl".

DefBool-udtryk

Hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret, vil s√¶tningen DefBool s√¶tte standarddatatypen for variable, i forhold til et bogstavsomr√•de.

DefCur-udtryk

Hvis intet typeerkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret, bestemmer DefCur-s√¶tningen standardvariabeltypen i henhold til et tegnomr√•de.

DefDate-udtryk

Hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret, vil s√¶tningen DefDate s√¶tte standardvariabeltypen, i forhold til et bogstavsomr√•de.

DefDbl-udtryk

S√¶tter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsomr√•de, hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret.

DefErr-udtryk

Hvis intet typeerkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret, bestemmer DefErr-s√¶tningen standardvariabeltypen i henhold til et tegnomr√•de.

DefInt-udtryk

S√¶tter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsomr√•de, hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret.

DefLng-udtryk

S√¶tter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsomr√•de, hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret.

DefObj -udtryk

S√¶tter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsomr√•de, hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret.

DefSng-udtryk

Hvis intet typeerkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret, s√¶tter DefSng-s√¶tningen standardvariabeltypen i henhold til et bogstav-omr√•de.

DefStr-udtryk

Hvis intet typeerkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret, bestemmer DefStr-s√¶tningen standardvariabeltypen i henhold til et tegnomr√•de.

DefVar-udtryk

S√¶tter standardvariabeltypen i forhold til et bogstavsomr√•de, hvis intet type-erkl√¶ringstegn eller n√łgleord er specificeret.

sætningen Dim

Erklærer variabler eller matrixer

ReDim-udtryk

Erklærer eller redefinerer variabler eller matrixer.

Udtrykket Type

Definer ikke-UNO datastrukturer.

IsArray-funktion

Bestemmer om en variabel er et datafelt i et array.

IsDate-funktion

Tester om et numerisk udtryk eller strengudtryk kan konverteres til en Date-variabel.

IsEmpty-funktion

Tester om en variabel er en Variant med værdien Empty (tom). Værdien Empty indikerer, at variablen ikke er blevet initialiseret.

funktionen IsError

Afpr√łver om en variabel indeholder en fejlv√¶rdi.

IsNull-funktion

Tester om en Variant indeholder den specielle værdi Null, som indikerer at variablen ikke indeholder data.

IsNumeric-funktion

Tester om et udtryk er et tal. Hvis udtrykket er et tal, returnerer funktionen True, ellers returnerer funktionen False.

Funktionen IsObject

Tester, om en variabel er et objekt i modsætning til primitive datatyper såsom datoer, tal og tekster. Funktionen returnerer True, hvis variablen er et objekt, eller returnerer den False.

LBound-funktion

Returnerer den nedre grænse af et array.

UBound-funktion

Returnerer den √łverste gr√¶nse af et array.

Let-udtryk

Tildeler en værdi til en variabel.

Funktionen Matrix

Returnerer et array med typen Variant.

DimArray-funktion

Returnerer et array af elementer af typen Variant.

udtrykket Erase

Sletter indholdet af matrixelementer i matricer med fast st√łrrelse og frigiver hukommelse brugt af arrays af variabel st√łrrelse.

Option Base-udtryk

Angiver standard nedre grænse for arrays som 0 eller 1.

Option Explicit-udtryk

Bestemmer at alle variable i programkoden skal være erklæret med Dim-sætningen.

Public-udtryk

Dimensionerer en variabel eller et array på modulniveau (det betyder, ikke indenfor en subrutine eller funktion), så variablen og arrayet er gyldige i alle biblioteker og moduler.

Globalt n√łgleord

Dimensionerer en variabel eller et array på det globale niveau (det vil sige, ikke indenfor en subrutine eller funktion), så variablen og arrayet er gyldig i alle biblioteker og moduler til den aktuelle session.

Static-udtryk

Erklærer en variabel eller et array på procedureniveau indenfor en subrutine eller en funktion, så værdierne for variablen eller arrayet bliver bibeholdt efter afslutning af subrutinen eller funktionen. Dim-sætningskonventioner er også gyldige.

TypeName-funktion; VarType-funktion

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Udtrykket Sæt

Sætter en objektreference for en variabel.

FindObject-funktion

Tillader et objekt at blive adresseret under k√łrselstid som en strengparameter gennem objektnavnet.

FindPropertyObject-funktion

Tillader objekter at blive adresseret under k√łrselstid som en strengparameter ved brug af objektnavnet.

Optional (in Function-udtryk)

Giver dig mulighed for at definere parametre som overf√łres til en funktion som valgfri.

IsMissing-funktion

Tester om en funktionen kaldes med en valgfri parameter.

HasUnoInterfaces-funktion

Tester om et Basic UNO-objekt underst√łtter bestemte Uno-interfaces.

Funktionen EqualUnoObjects

Returnerer True (sand), hvis de to angivne Basic-variabler repræsenterer den samme Unoobjekt-forekomst.

IsUnoStruct-funktion

Returnerer sand hvis det givne objekt er en UNO struct.

St√łt os venligst!