Type-udtryk

Definer ikke-UNO-datastrukturer.

En typestruktur er en ordnet samling af datafelter, som kan manipuleres som et enkelt element.

Syntaks:

diagram over udtrykket Type


     Type struct_name
       DataField1 As TypeName1
       DataField2 As TypeName2
       (...)
     End Type ' struct_name
   
matrixfragment

matrix-fragment


   ( [[start To] end], .. )
  
Parametre

start: En dimensions nedre grænse.

end: En dimensions øvre grænse.

Flere dimensioner i en matrix betegnes med tegnet komma (,).

fragment af typename

fragment af primitive datatyper


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
note

Udvidede typer såsom objekterne udtryksstrukturer, UNO-objekter eller ClassModule er gyldige typenavne.


fragment af erklæringstegn

typeerklærings-tegn


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  
note

En typestruktur har samme formål som det modul, den tilhører.


Eksempel:


     Type Customer
       Name1 As String
       City As String
     End Type ' Customer structure
     Sub setCustomer
       Dim oCustomer as New Customer
       oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
       oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   
tip

Opregninger kan oprettes med Type-erklæringens definitioner .Kald af Python-scripts fra Basic illustrerer denne mekanisme.


Støt os venligst!