Udtrykket Type

Definer ikke-UNO datastrukturer.

En typestruktur er en ordnet samling af datafelter, som kan manipuleres som et enkelt element.

Syntaks:

diagram over udtrykket Type


     Type struct_name
       DataField1 As TypeName1
       DataField2 As TypeName2
       (...)
     End Type ' struct_name
   
matrix-fragment

matrix-fragment


   ( [[start To] end], .. )
  
Parametre

start: en dimensions nedre grænse.

end: en dimensions øvre grænse.

Flere dimensioner i en matrix betegnes med tegnet komma (,).

typenavn-fragment

primitivt datatype-fragment


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
note

Udvidede typer såsom Type-udtryksstrukturer, UNO-objekter eller ClassModule-objekter er gyldige typenavne.


tegn-fragment

typeerklærings-tegn


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  
note

En Typestrukturs rækkevidde er den samme, som det moduls, den tilhører.


Eksempel:


     Type Customer
       Name1 As String
       City As String
     End Type ' Customer structure
     Sub setCustomer
       Dim oCustomer as New Customer
       oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
       oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   
tip

Opregninger kan oprettes med Type-erklæringens definitioner .Kald af Python-scripts fra Basic illustrerer denne mekanisme.


Støt os venligst!