Exit-udtryk

Forlader en Do...Loop, For...Next, en funktion, en egenskab eller en subrutine.

Syntaks:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parametre:

Exit Do

Kun gyldig indenfor en Do...Loop sætning for at forlade løkken. Programudførelsen fortsætter med sætningen, som følger efter sætningen Loop. Hvis Do...Loop sætninger er indlejret, vil kontrollen overføres til løkken i det næste højere niveau.

Exit For

Kun gyldig indenfor en For...Next-løkke for at forlade løkken. Programudførelsen fortsætter med første sætning som følger sætningen Next. I indlejrede sætninger, vil kontrollen overføres til løkken på det næste højere niveau.

Exit Function

Stopper Funktionen straks. Programudførelsen fortsætter med sætningen, som følger efter Funktions-kaldet.

Exit Property

Forlader øjeblikkelig proceduren Property. Programafviklingen fortsætter med det udtryk, der følger efter Property-kaldet.

Exit Sub

Stopper subrutinen straks. Programudførelsen fortsætter med sætningen, som følger efter Sub kaldet.

Noteikon

Exit-sætningen definerer ikke slutningen på en struktur, og må ikke forveksles med sætningen End.


Eksempel:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 REM Fyld array med testdata
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
REM LinSearch søger i TextArray:sList() efter TextEntry:
REM returnerer stikordsregisteret for elementet eller 0 ( Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit for REM sItem fundet
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Støt os venligst!