With-udtryk

Sætter et objekt som standardobjketet. Medmindre en andet objektnavn er erklæret, refererer alle egenskaber og metoder til standardobjektet, indtil erklæringen End With er nået.

Syntaks:

Erklæringsdiagrammet With


    With object
       [statements]
    End With

Parametre:

Brug With og End With, hvis du har flere egenskaber eller metoder til et enkelt objekt eller en udvidet datatype-definition.

tip

Indlejring af With-erklæringer letter skrivning og læsning af Basic-rutiner.


Erklæringen Type

Støt os venligst!