Switch Function

Vurderer en liste af argumenter, bestående af et udtryk fulgt af en værdi. Funktionen Switch returnerer en værdi der er tilknyttet udtrykket der bliver overført med denne funktion.

Syntaks:


Switch (Udtryk1, Værdi1[, Udtryk2, Værdi2[..., Udtryk_n, Værdi_n]]) As Variant (som variant)

Parametre:

Funktionen Switch bedømmer udtrykkene fra venstre mod højre, derefter returneres værdien der er tildelt til funktionsudtrykket. Hvis udtryk og værdi ikke er givet som et par, vil der forekomme en afviklingsfejl.

Expression: Udtrykket som du vil vurdere.

Value: Værdien som du vil returnere hvis udtrykket er True.

I det følgende eksempel vil funktionen Switch tildele det passende køn til det navn, som overføres til funktionen:

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "kvinde", sName = "John", "mand")
End Function

Støt os venligst!