Rem udtyk

Specificerer at en programlinje er en kommentar.

Syntaks:

Rem Text

Parametre:

Tekst: En hvilken som helst tekst, som tjener som kommentar.

Tipikon

Du kan bruge enkelt anførselstegn (') i stedet for nøgleordet Rem for at indikere, at teksten på en linje er en kommentar. Dette symbol kan indsættes direkte til højre for programkoden efterfulgt af en kommentar.


Noteikon

Du kan bruge et mellemrumstegn efterfulgt af understregningstegnet _ (altså " _") som de sidste to tegn på en linje for at fortsætte den logiske linje på den næste linje. For at fortsætte kommentarlinjer på samme måde, skal du skrive "Option Compatible" i det samme Basicmodul.


Eksempel:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    REM Her sker der intet
End Sub

Støt os venligst!