Function-udtryk

Angiver en subrutine der kan bruges som et udtryk til at fastslĂĄ en returneringstype.

note

Udtrykkene Sub eller Function er ligner hinanden som metoder uden sondring. De modtager parametre ved overførsel, der tillader at de ændres. LibreOffice Basic-kompileren accepterer deres respektive syntaks bliver brugt i flæng.


Syntaks:

Diagram over udtrykket Function


 [Private | Public] Function Name[char] (argument1 [As Type][, argument2[char][,...]]) [As typename]
     udtryk
   [Exit Function]
     udtryk
 End Function

Parametre:

scope: Function's standardrækkevidde er Public. En Private rækkevidde betegner en modul-intern rutine, der ikke et tænkt anvendt fra andre moduler.

name: Navnet på den subrutine, der skal indeholde den værdi, der returneres af funktionen.

arguments: Parametre, der skal overføres til subrutinen.

argument fragment

argument fragment


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parameters

Optional: The argument is not mandatory.

ByRef: The argument is passed by reference. ByRef is the default.

ByVal: The argument is passed by value. Its value can be modified by the called routine.

char: Type declaration character.

typename: Primitive data type name. Library or module defined types can also be specified.

= expression: Specify a default value for the argument, matching its declared type. Optional is necessary for each argument specifying a default value.

ParamArray: Use ParamArray when the number of parameters is undetermined. A typical scenario is that of a Calc user-defined function. Using ParamArray should be limited to the last argument of a routine.

tip

UsingParamArray or = expression require Option Compatible to be placed before the executable program code in a module.


warning

When using Option VBASupport 1, Optional arguments with no default value (= expression) are initialized according to their data type, except if Variant.


typename fragment

primitive data types fragment


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
char fragment

type declaration characters


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Eksempler:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Fyld array med testdata
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Linsearch søger en TextArray:sList() efter en TextEntry:
' Returværdi er elementets indeks eller 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit for ' sItem fundet
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Støt os venligst!