FreeLibrary-funktion

Frigiver DLL'er som blev indlæst med en declare-sætning. En frigivet DLL bliver automatisk genindlæst hvis en af dens funktioner kaldes. Se også: Declare

Syntaks:


FreeLibrary (LibName som streng)

Parametre:

LibName: Strengudtryk som angiver navnet på DLL'en.

Noteikon

FreeLibrary kan kun frigive DLL'er som er indlæst under Basic-kørselstid.


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Støt os venligst!