End-udtryk

Afslutter en procedure eller blok.

Syntaks:


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

Parametre:

Brug sætningen End som følger:

Sætning

End: Er ikke krævet, men kan indtastes hvor som helst indenfor en procedure for at slutte programudførelsen.

End Enum: Afslutter et Enum VBA-udtryk

End Function: Afslutter en Funktion.

End If: Markerer slutningen pĂĄ en If...Then...Else blok.

End Property: Markerer afslutningen af et Property-udtryk.

End Select: Markerer slutningen pĂĄ en Select Case blok.

End Sub: Afslutter en Sub.

End With: Afslutter et With-udtryk

Eksempel:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Værdi fra 1 til 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Værdi fra 6 til 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Større end 8"
    Case Else
      Print "Udenfor omrĂĄdet 1 til 10"
  End Select
End Sub

Støt os venligst!