Choose Function

Returnerer en valgt værdi fra en liste over argumenter.

Syntaks:


  Choose (Index As Integer, Expression1[, Expression2, ... [, Expression_n]]) As Variant

Returværdi:

Variant. En værdi udledt fra parameteren Indeks.

Parametre:

Indeks: Ethvert numerisk udtryk afrundet til et heltal. Indeks accepterer heltalsværdier, begyndende med 1, der angiver, hvilket af de mulige valg, der skal returneres.

Udtryk1, Udtryk2, …, Udtryk_n: Udtryk, der repræsenterer hvert af de mulige valg.

Funktionen Choose (Vælg) returnerer en værdi fra listen over udtryk, baseret på indeksværdien. Hvis Index = 1, returnerer funktionen det første udtryk på listen, hvis Index = 2, returnerer den det andet udtryk og så videre.

Hvis indeksværdien er mindre end 1 eller større end antallet af oplistede udtryk, returnerer funktionen en Null-værdi.

Fejl #5 forekommer når der udelades parametre. Fejl #13 forekommer, hvis Indeks er lig med Null.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

13 Datatypen passer ikke

Eksempel:

Det følgende eksempel bruger funktionen Choose (Vælg) til at udvælge en streng blandt flere strenge, der udgør en menu:


Sub ExampleChoose
    Print ChooseMenu(2) ' "Gem format"
    MsgBox Choose(index :=  -5, 9, "Basic", PI) ' Null
    MsgBox Choose(index := 3.14, 9, "Basic", PI) ' PI
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Index, "Hurtig format", "Gem format", "Systemformat")
End Function

Støt os venligst!