Udtrykket Kald

Overfører kontrollen med programmet til en subrutine, en funktion eller en procedure i et Dynamic Link Library (DLL). Nøgleordet, typen og antallet af parametere afhænger af rutinen, der kaldes.

Syntaks:

Diagram over udtrykket Call


[Call] name [(] [param :=] value, ... [)]

Parametre:

name: Navnet pĂĄ den subrutine, funktion eller det DLL, som du vil kalde

param: Navn på det parameter-nøgleord , der skal overføres til rutinen fulgt af dets værdi. Navnet skal matche rutineerklæringen. Nøgleordene er valgfrie og kan bruges i enhver rækkefølge.

value: Positionsparameter-værdi. Typen er afhængig af af den rutine, der kaldes

note

Når du blander positions- og nøgleordsparametre, skal du sørge for, at positionsparameterne holder rutineerklæringens rækkefølge.


tip

Når en funktion bruges som et udtryk, bliver det nødvendigt at isolere parametre med klammer. Brug af et Erklæringsudtryk er obligatorisk før kald til et DLL.


Eksempel:


Sub ExampleCall
    Dim value As String
    value = "LibreOffice"
    Call aRoutine value
    aRoutine text := value
End Sub

Sub aRoutine (text as String)
    Msgbox text
End Sub

Funktionen CallByName (kald_ved_navn)

Støt os venligst!