Flere sætninger

Sætninger, som ikke tilhører nogen anden kategori, bliver beskrevet her.

Udtrykket Kald

Overfører kontrollen med programmet til en subrutine, en funktion eller en procedure i et Dynamic Link Library (DLL). Nøgleordet, typen og antallet af parametere afhænger af rutinen, der kaldes.

Choose Function

Returnerer en valgt værdi fra en liste over argumenter.

Declare-udtryk

Erklærer og definerer en subrutine i en DLL-fil som du vil udføre fra LibreOffice Basic.

End-udtryk

Afslutter en procedure eller blok.

Exit-udtryk

Forlader en Do...Loop, For...Next, en funktion, en egenskab eller en subrutine.

FreeLibrary-funktion

Frigiver DLL'er som blev indlæst med en declare-sætning. En frigivet DLL bliver automatisk genindlæst hvis en af dens funktioner kaldes. Se også: Declare

Udtrykket Funktion

En funktion er en kodeblok, som udføres, når det kaldes. En funktion kaldes sædvanligvis i et udtryk.

Du kan videregive data, kendt som parametre eller argumenter, til en funktion. Du kan videregive en parameter som værdi eller som reference. Som reference sendes ændringer, der anvendes på parameteren i funktionen, tilbage til den kaldende kode.

En funktion returnerer normalt data som et resultat.

Rem udtyk

Specificerer at en programlinje er en kommentar.

Stop-udtryk

Stopper udførelsen af Basic programmet.

Erklæringen Sub

Angiver en subrutine.

Switch Function

Vurderer en liste af argumenter, bestående af et udtryk fulgt af en værdi. Funktionen Switch returnerer en værdi der er tilknyttet udtrykket der bliver overført med denne funktion.

With-udtryk

Sætter et objekt som standardobjketet. Medmindre en andet objektnavn er erklæret, refererer alle egenskaber og metoder til standardobjektet, indtil erklæringen End With er nået.

Støt os venligst!