On...GoSub-udtryk; On...GoTo-udtryk

Forgrener til en af adskillige specificerede linjer i programkoden afhængigt af værdien af et numerisk udtryk.

Syntaks:

On GoSub/GoTo-syntaks


On expression GoSub Label1[, Label2[, Label3[,...]]]
On expression GoTo Label1[, Label2[, Label3[,...]]]

Parametre:

udtryk: Ethvert numerisk udtryk mellem 0 og 255, som bestemmer, hvilke linjer programmet forgrener sig til. Hvis udtrykket er 0, udføres det ikke. If udtrykket er større end 0, hopper programmet til den etiket, der har positionsnummer svarende til udtrykket (1 = Første etiket; 2 = Anden ertiket)

label: Mål-linje overensstemmende med GoTo eller GoSub-struktur.

Noteikon

Koventionerne for GoTo eller GoSub gælder.


Eksempel:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " Fra Sub 1 til" : Return
Sub2:
  sVar =sVar & " Fra Sub 2 til" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Etiket 1" : GoTo Ende
Line2:
  sVar =sVar & " Etiket 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Støt os venligst!