udtrykket On...GoSub Statement;udtrykket On...GoTo

Forgrener til en af adskillige specificerede linjer i programkoden afhængigt af værdien af et numerisk udtryk.

Syntaks:

On GoSub/GoTo syntaks


udtrykket On GoSub Label1[, Label2[, Label3[,...]]]
udtrykket On GoTo Label1[, Label2[, Label3[,...]]]

Parametre:

expression:Ethvert numerisk udtryk mellem 0 og 255, som bestemmer hvilken linje, programmet grener af til. Hvis udtrykket er 0, udføres udtrykket ikke. Hvis udtrykket er større end 0, hopper programmet til den etiket, der har det positionsnummer, der svarer til udtrykket (1 = Første etiket; 2 = Anden etiket)

label: Mållinje i overensstemmelse med GoTo eller GoSub-struktur.

Noteikon

Koventionerne for GoTo eller GoSub gælder.


Eksempel:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " Fra Sub 1 til" : Return
Sub2:
  sVar =sVar & " Fra Sub 2 til" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Etiket 1" : GoTo Ende
Line2:
  sVar =sVar & " Etiket 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Støt os venligst!