GoSub...Return-udtryk

Kalder en subrutine, som vises med en etiket inde i en Sub eller en Function. Udtrykket efter etiketten udføres, indtil det næste Return-udtryk. Derefter fortsætter programmet med det udtryk, som følger efter GoSub-udtrykket.

Syntaks:


GoSub label[:]

Parametre:

label: E#n linje-identifikator, der viser, hvor udførelsen fortsætter. En etikets rækkevidde er den rutine, den tilhører.

Udtrykket GoSub kalder en lokal subrutine, der vises med en etiket inde fra en subrutine eller en funktion. Etikettens navn skal slutte med et kolon (":").


 Sub/Function foo
   ' udtrykket
   GoSub label
   ' udtryk
   Exit Sub/Function
 label:
   ' udtryk
   Return
 End Sub/Function
Advarselsikon

Hvis programmet møder en Return-sætning, der ikke er indledt med GoSub, returnerer LibreOffice Basic en fejlmeddelelse. Brug Exit Sub eller Exit Function for at sikre, at programmet forlader en Sub eller en Function, før det når næste Return-sætning.


Følgende eksempel demonstrerer brugen af GoSub og Return. Ved at udføre en programsektion to gange beregner programmet kvadratroden af to tal, som er indtastet af brugeren.

Eksempel:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox$("Indtast det første tal: ","Talindtastning"))
  iInputb = Int(InputBox$("Indtast det andet tal: ","Talindtastning"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "Kvadratroden af";iInputa;" er";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "Kvadratroden af";iInputb;" er";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Støt os venligst!