Spring

De følgende sætninger udfører spring

udtrykketGoSub...Return

Kalder en subrutine, som er vist med en etiket i en Sub, eller en Function. Udtrykket, der følger etiketten, udføres indtil det næste Return-udtryk. Derefter fortsætter programmet med det udtryk, der følger GoSub-udtrykket.

udtrykket GoTo

Fortsætter programudførelsen inde i en Sub eller Function fra den procedurelinje, der vises på en etiket.

udtrykket On...GoSub Statement;udtrykket On...GoTo

Forgrener til en af adskillige specificerede linjer i programkoden afhængigt af værdien af et numerisk udtryk.

Støt os venligst!