While...Wend-udtryk

Når et program møder en While-sætning, tester det betingelsen. Hvis betingelsen er falsk, fortsætter programmet med sætningen lige efter Wend. Hvis betingelsen er sand, udføres løkken indtil programmet finder Wend, og programudførelsen hopper derefter tilbage til While-sætningen. Hvis betingelsen stadig er sand, udføres løkken igen.

Ulig sætningen Do...Loop, kan du ikke annuller en While...Wend løkke med Exit. Afslut aldrig en While...Wend løkke med GoTo, siden dette kan forårsage en kørselsfejl.

En Do...Loop er mere fleksibel end en While...Wend.

Syntaks:


While Condition [Statement] Wend

Eksempel:


 Sub ExampleWhileWend
 Dim sText As String
 Dim iRun As Integer
   sText ="Dette er en kort tekst"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText,iRun,1 )<> " " then Mid( sText, iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText, iRun, 1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"Tekst indkodet"
 End Sub

Støt os venligst!