While...Wend-udtryk

Når et program møder en While-erklæring, prøver det betingelsen. Hvis betingelsen er False(falsk), fortsætter programmet direkte med den følgende Wend-erklæring. Hvis betingelsen er True(sand), udføres programmet, indtil Wend og hopper så tilbage til While-erklæring. Hvis betingelsen stadig er True(sand), udføres sløjfen igen.

I modsætning til erklæringen Do...Loop, kan du ikke annulllere en While...Wend sløjfe med Exit. Forlad aldrig en While...Wend sløjfe med GoTo, eftersom dette kan udløse en kørselsfejl.

En Do...Loop er mere fleksibel end en While...Wend.

Syntaks:

Syntaksen While


  While Condition [statements] Wend

Eksempel:


 Sub ExampleWhileWend
   Dim stext As String
   Dim iRun As Integer
   sText ="Dette er en kort tekst"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1) = Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"Tekst indkodet"
 End Sub

Erklæringerne Do...Until eller Do...While

Erklæringen Exit

Støt os venligst!