Do...Loop-udtryk

Gentager erklæringerne mellem Do og erklæringen Loop, medens betingelsen er True (sand) eller indtil betingelselsen bliver True (sand).

Syntaks:

Erklæringen Do


 Do {While | Until} condition = True
 ' Do While: Erklæringsblokken gentages, så længe betingelsen er sand
 ' Do Until: Erklæringsblokken gentages, så længe betingelsen er falsk
   statements
   [Exit Do]
   statements
 Loop

Erklæringen Do...Loop


 Do
   statements
   [Exit Do]
   statements
 ' Loop While: Erklæringsblokken gentages, så længe betingelsen er sand
 ' Loop Until: Erklæringsblokken gentages, indtil betingelsen er sand
 Loop {While | Until} condition = True

Parametre:

Erklæringen Do...Loop udfører en sløjfe, så længe som eller indtil en bestemt betingelse er True (sand). Betingelsen for at forlade sløjfen skal indtastes efter erklæringen enten Do eller Loop . Eksemplerne ovenfor er gyldige kombinationer.

condition: En sammenligning, et numerisk eller et Basic-udtryk, der evalueres som enten True(sand) eller False(falsk).

statements: Erklæringer, som du vil gentage, mens eller indtil en betingelse er True(sand).

Brug sætningen Exit Do til ubetinget at afslutte løkken. Du kan tilføje denne sætning hvor som helst i en Do...Loop sætning. Du kan også definere en afslutningsbetingelse ved at bruge strukturen If...Then som følger:


 Do...
   statements
   If condition = True Then Exit Do
   statements
 Loop...

Eksempel:


Sub ExampleDoLoop
  Dim sFile As String
  Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Erklæringerne For, Select Case eller While

Funktionerne Iif eller Switch

Støt os venligst!