Funktionen

Funktionen IIf

Returnerer et af to mulige resultater, afhængigt af den logiske værdi af det validerede udtryk.

Syntaks:


IIf (Bool As Boolean, Variant1 As Variant, Variant2 As Variant) As Variant

Parametre:

Bool: Any expression that you want to evaluate. If the expression evaluates to True, the function returns the value of Variant1, otherwise it returns the value of Variant2.

Variant1, Variant2: Any expression, one of which will be returned as the function result, depending on the logical evaluation.

note

IIf evaluates both Variant1 and Variant2 even if it returns only one of them. If one of the expressions results in error, the function returns the error. For example, do not use IIF to bypass a possible division by zero result.


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM Returnerer den højeste af 3 værdier
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM DĂĄrlig anvendelse af funktionen IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

Erklæringerne If eller Select Case

Funktionen Switch

Støt os venligst!