Select...Case-udtryk

Angiver en eller flere sætningsblokke afhængigt af værdien af et udtryk.

Syntaks:

Select Case-syntaks


Select Case betingelse Case udtryk Sætningsblok [Case udtryk2 Sætningsblok][Case Else] Sætningsblok End Select

Parametre:

condition: Ethvert udtryk, som kontrollerer, om udtryksblokken, der følger den relevante Case-sætning, udføres.

expression: Ethvert udtryk, der er kompatibelt med typeudtrykket betingelse. Sætningsblokken, der følger Case-sætningen, udføres, hvis betingelsen matcher udtrykket.

Eksempel:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Værdi fra 1 til 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Værdi fra 6 til 8"
    Case 8 To 10
      Print "Større end 8"
    Case Else
      Print "Ude af omrĂĄdet 1 til 10"
  End Select
End Sub

Støt os venligst!