Udtrykket ...Stort/smĂĄt

Angiver en eller flere sætningsblokke afhængigt af værdien af et udtryk.

Syntaks:

Select Case-syntaks


 Udtrykket Select Case
   Case values
    Erklæringen Block
 [ Case values2
    Statement Block]
 [ Case Else
    Statement Block]
 End Select

Parametre:

expression: Ethvert udtryk, der kontrollerer om erklæringsblokken, der følger den respektive Case-sætningen, udføres.

values: Enhver liste over værdier, der er kompatibel med udtrykket. Den erklæringsblok, der følger Case-sætningen er udført, hvis expression matcher values.

Eksempel:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Værdi fra 1 til 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Værdi fra 6 til 8"
    Case 8 To 10
      Print "Større end 8"
    Case Else
      Print "Ude af omrĂĄdet 1 til 10"
  End Select
End Sub

If erklæring

Funktionerne Iif eller Switch

Støt os venligst!