Betingelsessætninger

De følgende sætninger er baseret på betingelser.

Erklæringen If...Then...Else Statement

Definerer en eller flere erklæringsblokke, som du kun vil udføre, hvis en given betingelse eller udtryk er True (sand).

Udtrykket ...Stort/småt

Angiver en eller flere sætningsblokke afhængigt af værdien af et udtryk.

Funktionen IIf

Returnerer et af to mulige resultater, afhængigt af den logiske værdi af det validerede udtryk.

Støt os venligst!