Oct-funktion

Returnerer den oktale værdi af et tal.

Syntaks:


Oct (Tal)

Returværdi:

String

Parametre:

Number: Ethvert numerisk udtryk, som du vil konvertere til en oktal værdi.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Støt os venligst!