Hex-funktion

Returnerer en streng, som repræsenterer den hexadecimale værdi af et tal.

Syntaks:


Hex (tal)

Returværdi:

String

Parametre:

Number: Ethvert numerisk udtryk, som du vil konvertere til et hexadecimalt tal.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleHex
' bruger BasicFormler i LibreOffice Calc
Dim a2, b2, c2 As String
  a2 = "&H3E8"
  b2 = Hex2Lng(a2)
  MsgBox b2
  c2 = Lng2Hex(b2)
  MsgBox c2
End Sub
 
Function Hex2Lng(sHex As String) As Long
' Returnerer et 32-bit heltal med fortegn fra et 8-cifret hexadecimal værdi.
  Hex2Lng = clng( sHex )
End Function
 
Function Lng2Hex(iLong As Long) As String
' Beregner den 8-cifrede hexadecimale værdi ud fra et 32-bit heltal med fortegn.
  Lng2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

Støt os venligst!