Sgn-funktion

Returnerer et heltal tal mellem -1 og 1 som indikerer om tallet som overføres til funktionen er positivt, negativt, eller nul.

Syntaks:


Sgn (Tal)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Tal: Numerisk udtryk der bestemmer værdien, der bliver returneret af funktionen.

Tal

Returværdi

negativ

Sgn returnerer -1.

0

Sgn returnerer 0.

positiv

Sgn returnerer 1.


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) REM returnerer -1
    Print sgn(0) REM returnerer 0
    Print sgn(10) REM returnerer 1
End Sub

Støt os venligst!