Fortegn

Denne funktion returnerer det algebraiske tegn af et numerisk udtryk.

Sgn-funktion

Returnerer et heltal tal mellem -1 og 1 som indikerer om tallet som overføres til funktionen er positivt, negativt, eller nul.

Støt os venligst!