Absolutte værdier

Denne funktion returnerer absolutte værdier.

Abs-funktion

Returnerer den absolutte værdi af et numerisk udtryk.

Støt os venligst!