Brøk-funktion

Returnerer brøk-elementet af et tal.

Syntaks:

Frac (Tal)

Returværdi:

Dobbelt

Parametre:

Tal: Ethvert gyldigt numerisk udtryk.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


    Sub ExampleFrac
      Print Frac(3,99) returnerer værdien 0,99
      Print Frac(0) ' returnerer værdien 0
      Print Frac(-3.14159) ' returnerer værdien -0.14159
    End Sub
  

Støt os venligst!