Int-funktion

Returnerer heltalsportionen af et tal.

Syntaks:

Int (Tal)

Returværdi:

Double

Parametre:

Tal: Ethvert lovligt numerisk udtryk.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleInt
    Print Int(3,99) REM returnerer værdien 3,0
    Print Int(0) REM returnerer værdien 0
    Print Int(-3,14159) REM returnerer værdien -4,0
End Sub

Støt os venligst!