Fix-funktion

Returnerer heltalsværdien af et numerisk udtryk ved at fjerne brøkdelen af tallet.

Syntaks:

Fix (Udtryk)

Returværdi:

Double

Parametre:

Udtryk: Numerisk udtryk som du vil returnere heltalsværdien for.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3,14159) REM returnerer 3.
    Print Fix(0) REM returnerer 0.
    Print Fix(-3,14159) REM returnerer -3.
End Sub

Støt os venligst!