Heltal og brøker

Funktion til at afrunde værdier til heltal og til at beregne en brøkdel af en værdi.

Fix-funktion

Returnerer heltalsværdien af et numerisk udtryk ved at fjerne brøkdelen af tallet.

Int-funktion

Returnerer heltalsportionen af et tal.

Brøk-funktion

Returnerer brøk-elementet af et tal.

Støt os venligst!