Sqr-funktion

Beregner kvadratroden af et numerisk udtryk.

Syntaks:


Sqr (Tal)

Returværdi:

Double

Parametre:

Tal: Numerisk udtryk, som du vil beregne kvadratroden af.

En kvadratrod er det tal, som du ganger med sig selv for at producere et andet tal. Kvadratroden af 36 er for eksempel 6.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Støt os venligst!