Rnd-funktion

Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1.

Syntaks:


Rnd [(Udtryk)]

Returværdi:

Double

Parametre:

Udtryk: Har igen virkning, ignoreres, hvis anført.

Rnd-funktionen returnerer decimalbrøker mellem 0 (inklusive) til 1 (eksklusive) i en ensartet fordeling. Den bruger tilfældighedsgeneratoren Mersenne Twister 19937. For et generere tilfældige heltal bruger du en formel som i eksemplet nedenfor. En Randomize-sætning med en defineret seedningsværdi kan bruges på forhånd, hvis der ønskes en forudsigelig talrække.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Værdi fra 1 til 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Værdi fra 6 til 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Større end 8"
    Case Else
      Print "Udenfor omrĂĄdet 1 til 10"
  End Select
End Sub

Støt os venligst!