Randomize-udtryk

Klargør tal-tilfældighedsgeneratoren, der bruges af funktionen Rnd.

Syntaks:


Randomize [Tal]

Parametre:

Tal: Ethver heltalsværdi. Brugt som seedning til at klargøre tal-tilfældighedsgeneratoren. Ens seedninger medfører ens sekvenser af tilfældige tal fra funktionen Rnd. Hvis parameteren udelades, bliver Randomize.sætningen ignoreret.

Noteikon

Medmindre der ønskedes en forudsigelig række af tal, er der ikke brug for at bruge Randomize.sætningen, eftersom tilfældigheds talgeneratoren bliver automatisk klargjort ved første anvendelse. En indbygget tilfældighedsgenerator, som fremstiller ensartet fordelte, ikke.deterministiske, tilfældige tal. Hvis der ikke er en sådan generator tilgængelig på systemet, vil systemets tid blive brugt til seedning.


Randomize-sætningen berører udelukkende BASIC's funktion Rnd- Andre tal-tilfældighedsgenerator (for eksempel Calcs RAND()-funktion, osv.) er ikke påvirket af den.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleRandomize
Dim iCount As Integer, iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
  Randomize 2^14-1
  For iCount = 1 To 1000
  iVar = Int((10 * Rnd) ) REM OmrĂĄde fra 0 til 9
    iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
  Next iCount
  sText = " | "
  For iCount = 0 To 9
    sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
  Next iCount
  MsgBox sText,0,"Spektralfordeling"
End Sub

Støt os venligst!