Funktionen Log (BASIC)

Returnerer den naturlige logaritme af et tal.

Syntaks:


Log (Tal)

Returværdi:

Double

Parametre:

Tal: Numerisk udtryk, som du vil beregne den naturlige logaritme til.

Den naturlig logaritme er logaritmen med grundtallet e. Grundtallet e er en konstant med en tilnærmelsesvis værdi på 2,718282...

Du kan beregne logaritmer til ethvert grundtal (n) for ethvert tal (x) ved at dividere den naturlige logaritme af x med den naturlige logaritme af n, som følger:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2), 0, "Multiplikation med logaritmefunktion"
End Sub

Støt os venligst!