Exp-funktion

Returnerer grundtallet af den naturlige logaritme (e = 2,718282) opløftet til en potens.

Syntaks:


Exp (Tal)

Returværdi:

Double

Parametre:

Tal: Et vilkårligt numerisk udtryk der specificerer potensen som du vil opløfte "e" til (grundtallet af naturlige logaritmer). Potensen skal for enkelt-nøjagtighedsnumre være mindre end eller lig med 88.02969 og for dobbelt-nøjagtighedsnumre være mindre end eller lig med 709.782712893, da LibreOffice Basic returnerer en overløbsfejl for tal der overstiger disse værdier.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2), 0, "Multiplikation med logaritme"
End Sub

Støt os venligst!