Tan Function

Finder tangens til en vinkel. Vinklen angives i radianer.

Ved brug af Tan-funktionen på en af de ikke-rette vinkler i en retvinklet trekant returneres forholdet mellem længden på siden der er modsat vinklen og længden på siden, der støder op til vinklen.

Tan(Alfa) = side overfor vinklen/side tilstødende vinklen

Syntaks:


Tan (Tal)

Returværdi:

Dobbelt

Parametre:

Tal: Ethvert numerisk udtryk, som du vil beregne tangenten til (i radianer).

For at konvertere grader til radianer, gang med med pi/180. For at konvertere radianer til grader, gang med 180/pi.

grader=(radianer*180)/pi

radianer=(grader*pi)/180

Pi er cirka 3,141593.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM I dette eksempel er følgende indtastninger mulige for en retvinklet trekant:
REM Siden overfor vinklen og vinklen (i grader) for at beregne længden på siden, der støder op til vinklen:
Sub ExampleTangens
REM Pi = 3,1415926 er en foruddefineret variabel
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Indtast længden på siden der er modsat vinklen: ","Modsat")
    dAlpha = InputBox("Angiv vinklen Alfa (i grader): ","Alfa")
    Print "Længden på siden, der støder op til vinklen er"; (d1 / Tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Støt os venligst!