Funktionen Tan

Finder tangens til en vinkel. Vinklen angives i radianer.

Med vinklen Alfa, beregner funktionen Tan forholdet med længden af vinklens modstående side og længden af vinklens hosliggende side i en retvinklet trekant.

Tan(Alfa) = vinklens modstĂĄende side/vinklens hosliggende side

Syntaks:


Tan (Tal som Double) som Double

Returværdi:

Double

Parametre:

Tal: Ethvert numerisk udtryk, som du vil beregne tangenten til (i radianer).

For at konvertere grader til radianer multiplicerer du med Pi/180. For at konvertere radianer til grader multiplicerer du med 180/Pi.

grader=(radianer*180)/Pi

radianer=(grader*Pi)/180

Pi er tilnærmelsesvis 3,141593.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM I dette eksempel er følgende indtastninger mulige for en retvinklet trekant:
REM Siden overfor vinklen og vinklen (i grader) for at beregne længden på siden, der støder op til vinklen:
Sub ExampleTangens
REM Pi = 3,1415926 er en foruddefineret variabel
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Indtast længden på siden der er modsat vinklen: ","Modsat")
    dAlpha = InputBox("Angiv vinklen Alfa (i grader): ","Alfa")
    Print "Længden på siden, der støder op til vinklen er"; (d1 / Tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Støt os venligst!