Funktionen Sin

Returnerer sinus af en vinkel. Vinklen er angivet i radianer. Resultatet ligger mellem -1 og 1.

Med vinklen Alfa returnerer funktionen Sin forholdet mellem længden af en vinkels modstående side og hypotenusens længde i en retvinklet trekant.

Sin(Alfa) = vinklens modstĂĄende side/hypotenusen

Syntaks:


Sin (Tal som Double) som Double

Returværdi:

Double

Parametre:

Number: Numerisk udtryk, der i radianer definerer vinklen som du vil beregne sinus til.

For at konvertere grader til radianer multiplicerer du graderne med Pi/180 og for at konvertere radianer til grader multiplicerer du radianerne med 180/Pi.

grader=(radianer*180)/Pi

radianer=(grader*Pi)/180

Pi er tilnærmelsesvis 3,141593.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM I dette eksempel er følgende indtastninger mulige for en retvinklet trekant:
REM Siden overfor vinklen og vinklen (i grader) for at beregne længden af hypotenusen:
Sub ExampleSine
REM Pi = 3,1415926 er en foruddefineret variabel
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Angiv længden af den modstående side: ","Modstående side")
    dAlpha = InputBox("Angiv vinklen Alfa (i grader): ","Alfa")
    Print "Længden af hypotenusen er"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Støt os venligst!