Funktionen Cos

Beregner cosinus af en vinkel. Vinklen er angivet i radianer. Resultatet ligger mellem -1 og 1.

Med vinklen Alfa beregner funktionen Cos forholdet mellem længden af den hosliggende vinkel, divideret med længden af hypotenusen i en retvinklet trekant.

Cos(alfa) = hosliggende/Hypotenuse

Syntaks:


Cos (Tal som Double) som Double

Returværdi:

Double

Parametre:

Tal: Numerisk udtryk der specificerer en vinkel i radianer som du vil beregne cosinus til.

For at konvertere grader til radianer, gang grader med pi/180. For at konvertere radianer til grader, gang radianer med 180/pi.

grad=(radian*180)/pi

radian=(grad*pi)/180

Pi er her den faste cirkelkontant med den afrundede værdi 3,14159...

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


REM Følgende eksempel tillader, for en retvinklet trekant, indtastningen af
REM sekant og vinkel (i grader) og beregner længden af hypotenusen:
Sub ExampleCosinus
REM afrundet Pi = 3,14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Angiv længden af den tilstødende side: ","Tilstødende")
    dAngle = InputBox("Angiv vinklen Alfa (i grader): ","Alfa")
    Print "The length of the hypotenuse is"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Støt os venligst!