Funktionen Atn

Trigonometrisk funktion som returnerer arcus tangens pÄ et numerisk udtryk. ReturvÊrdien er i omrÄdet -PI/2 til +PI/2.

Arcus-tangensen er tangens-funktionens inversion. Funktionen Atn returnerer vinklen "Alfa", udtrykt i radianer med denne vinkels tangens. Funktionen kan ogsÄ returnere vinklen "Alfa" ved at sammenligne forholdet mellem lÊngden af vinklens modstÄende side og lÊngden af dens hosstÄende side med vinklen i en retvinklet trekant.

Atn(vinklens modstÄende side/vinklens hosstÄende side)= Alpha

Syntaks:


    Atn (Tal som Double) som Double
  

ReturvĂŠrdi:

Double

Parametre:

Tal: Ethvert numerisk udtryk, der reprĂŠsenterer forholdet mellem to sider i en retvinklet trekant. Funktionen Atn returnerer den tilsvarende vinkel i radianer (arcustangens).

For at konvertere radianer til grader, gang radianer med 180/pi.

grad=(radian*180)/pi

radian=(grad*pi)/180

Pi er her den faste cirkelkontant med den afrundede vĂŠrdi 3,14159. Pi er en Grundliggende matematisk konstant.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


    REM FĂžlgende eksempel beregner for en retvinklet trekant
    REM vinklen Alfa fra tangenten pÄ vinklen Alfa:
    Sub ExampleAtn
    REM afrundet PI = 3,14159 er en foruddefineret konstant
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Angiv lÊngden pÄ siden, der stÞder op til vinklen: ","TilstÞdende")
      d2 = InputBox("Angiv lÊngden af den modstÄende side: ","ModstÄende")
      Print "Alphavinklen er"; (atn (d2/d1) * 180 / PI); " grader"
    End Sub
  

StĂžt os venligst!