Atn-funktion

Trigonometrisk funktion som returnerer arcus tangens på et numerisk udtryk. Returværdien er i området -PI/2 til +PI/2.

Arcustangens er den inverse af tangensfunktionen. Atn-funktionen returnerer vinklen "Alpha", udtrykt i radianer, ved at bruge tangenten af denne vinkel. Funktionen kan også returnere vinklen "Alpha" ved at sammenligne forholdet mellem sidelængden der er modsat af vinklen til sidens længde der er tilstødende til vinklen i en retvinklet trekant.

Atn(side overfor vinklen/side tilstødende til vinkel)= Alpha

Syntaks:


    Atn (Tal)
  

Returværdi:

Double

Parametre:

Tal: Et vilkårligt numerisk udtryk som repræsenterer forholdet af to sider på en ret trekant. Funktionen Atn returnerer den tilsvarende vinkel i radianer (arcustangens).

For at konvertere radianer til grader, gang radianer med 180/pi.

grad=(radian*180)/pi

radian=(grad*pi)/180

Pi er her den faste cirkelkonstant med den afrundede værdi 3,14159. Pi er en Basic matematisk konstant.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


    REM Følgende eksempel beregner for en retvinklet trekant
    REM vinklen Alfa fra tangenten pĂĄ vinklen Alfa:
    Sub ExampleAtn
    REM afrundet PI = 3,14159 er en foruddefineret konstant
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Angiv længden på siden, der støder op til vinklen: ","Tilstødende")
      d2 = InputBox("Angiv længden af den modstående side: ","Modstående")
      Print "Alphavinklen er"; (atn (d2/d1) * 180 / PI); " grader"
    End Sub
  

Støt os venligst!