Numeriske funktioner

Følgende numeriske funktioner udfører beregninger. Matematiske og logiske operatorer er beskrevet i en selvstændig sektion. Funktioner adskiller sig fra operatorer ved, at funktioner overfører argumenter og returnerer et resultat i modsætning til operatorer, der returnerer et resultat ved at kombinere to numeriske udtryk.

Trigonometriske funktioner

Følgende er de trigonometriske funktioner, som understøttes af LibreOffice Basic.

Eksponentielle og logaritmiske funktioner

LibreOffice Basic understøtter følgende eksponentielle og logaritmiske funktioner.

Generering af tilfældige tal

De følgende sætninger og funktioner genererer tilfældige tal.

Kvadratrodsberegning

Brug denne funktion til at beregne kvadratrødder.

Heltal og brøker

Funktion til at afrunde værdier til heltal og til at beregne en brøkdel af en værdi.

Absolutte værdier

Denne funktion returnerer absolutte værdier.

Fortegn

Denne funktion returnerer det algebraiske tegn af et numerisk udtryk.

Konvertering af tal

Følgende funktioner konverterer tal fra et talformat til et andet.

Støt os venligst!