"\" operator

Udfører heltalsdivision på to tal og returnerer resultatet.

Syntaks:


   result = expression1 \ expression2

Parametre:

resultat: En numerisk værdi, der indeholder resultatet af heltalsdivisionen.

expression1, expression2: Operanderne dividend og divisor i en heltalsdivision.

Før divisionen afrundes begge operander til heltal. Brøkdelen af resultatet droppes.

Eksempel:


Sub IntegerDivision
    Udskriv 5 \ 4 ; 5 / 4   ' 1 ; 1,25
    Udskriv 7 \ 4 ; 7 / 4   ' 1 ; 1,75
End Sub

Støt os venligst!