Mod-operator

Returnerer heltalresten af en division.

Syntaks:


Resultat = Udtryk1 MOD Udtryk2

Returværdi:

Integer

Parametre:

Resultat: Numerisk variabel, som indeholder resultatet af Mod-operationen.

Udtryk1, Udtryk2: Vilkårlige numeriske udtryk, som du vil dividere.

Eksempel:


Sub ExampleMod
  Print 10 mod 2.5 REM returnerer 0
  Print 10 / 2.5 REM returnerer 4
  Print 10 Mod 5 REM returnerer 0
  Print 10 / 5 REM returnerer 2
  Print 5 Mod 10 REM returnerer 5
  Print 5 / 10 REM returnerer 0.5
End Sub

Støt os venligst!