Operatoren Rest

Operatoren REST behandler to numeriske udtryk og returnerer divisionsresten.

For ekesmpel er resultatetet af 21 MOD 6 3 fordi efter division af 21 med 6, er resten 3.

Hvis operationen REST inddrager ikke-heltals-værdier, afrundes begge operander til de nærmeste heltals-værdier. Derfor vil den værdi, der returneres af operationen REST altid være et heltal.

For eksempel evalueres udtrykket 16,4 REST 5,9 på denne måde:

 1. Værdien 16,4 afrundes til 16.

 2. Værdien 5,9 afrundes til 6.

 3. Operationen 16 REST 6 returnerer 4, som er resten efter at 16 er divideret med 6.

note

Be aware that BASIC's MOD operator and Calc's MOD Function behave differently. In Calc, both operands can be decimal values and they are not rounded before division, thus the resulting remainder may be a decimal value.


Syntaks:


Resultat = Udtryk1 REST Udtryk2

Returværdi:

Integer

Parametre:

Resultat: Enhver numerisk variabel, der indeholder resultatet af oprationen REST.

Udtryk1, Udtryk2: Alle numeriske udtryk, hvor du vil beregne resten efter efter division af Udtryk1 med Udtryk2.

Eksempel:


Sub ExampleMod
  Dim a As Double, b as Double
  a = 10 : b = 4
  Udskriv a Rest b ' Returnerer 2
  a = 18 : b = 3.2
  Udskriv a Rest b ' Returnerer 0
  a = 16.4 : b = 5.9
  Udskriv a Rest b 'Returnerer 4
End Sub

Støt os venligst!