Operatoren Rest

Operatoren REST behandler to numeriske udtryk og returnerer divisionsresten.

For ekesmpel er resultatetet af 21 MOD 6 3 fordi efter division af 21 med 6, er resten 3.

Hvis operationen REST inddrager ikke-heltals-værdier, afrundes begge operander til de nærmeste heltals-værdier. Derfor vil den værdi, der returneres af operationen REST altid være et heltal.

For eksempel evalueres udtrykket 16,4 REST 5,9 på denne måde:

 1. Værdien 16,4 afrundes til 16.

 2. Værdien 5,9 afrundes til 6.

 3. Operationen 16 REST 6 returnerer 4, som er resten efter at 16 er divideret med 6.

note

Bemærk. at Basic's operator REST og Calc's REST-funktion har forskellig adfærd. I Calc kan begge operander være decimale værdi og afrundes ikke før division, derfor kan den resulterende værdi være en decimal værdi.


Syntaks:


Resultat = Udtryk1 REST Udtryk2

Returværdi:

Integer

Parametre:

Resultat: Enhver numerisk variabel, der indeholder resultatet af oprationen REST.

Udtryk1, Udtryk2: Alle numeriske udtryk, hvor du vil beregne resten efter efter division af Udtryk1 med Udtryk2.

Eksempel:


Sub ExampleMod
  Dim a As Double, b as Double
  a = 10 : b = 4
  Udskriv a Rest b ' Returnerer 2
  a = 18 : b = 3.2
  Udskriv a Rest b ' Returnerer 0
  a = 16.4 : b = 5.9
  Udskriv a Rest b 'Returnerer 4
End Sub

Støt os venligst!