"/"-operator

Dividerer en værdi med en anden.

Syntaks:


Resultat = Udtryk1 / Udtryk2

Parametre:

Resultat: En numerisk værdi, som indeholder resultatet af divisionen.

Udtryk1, Udtryk2: Numeriske udtryk; hhv. divisor og divident.

Eksempel:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Støt os venligst!