"+"-operator

Adderer eller kombinerer to udtryk.

Syntaks:


Resultat = Udtryk1 + Udtryk2

Parametre:

Resultat: Udtryk, som indeholder resultatet af additionen eller kombinationen.

Udtryk1, Udtryk2: De udtryk, du vil kombinere eller addere

Eksempel:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Støt os venligst!