"*"-operator

Multiplicerer to værdier med hinanden.

Syntaks:


Resultat = Udtryk11 * Udtryk2

Parametre:

Resultat: Et numerisk udtryk, der indeholder resultatet af en multiplikation.

Udtryk1, Udtryk22: De to numeriske udtryk, du vil multiplicere.

Eksempel:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Støt os venligst!